Makale

Hasta Ziyaretleri

Hasta Ziyaretleri

Mii’minin mü’mine karşı görevlerinden biri, birbaşka deyişle müslümanın müslüman üzerindeki hakkı, dolayısıyla, pürüzsüz bir vefanın bizi fiiliyata geçiriş şekli... Dost ve bildiklerimize karşı yerine getirmemiz gereken önemli görevlerimizden olan hasta ziyareti aynı zamanda sağlığımızın da sadakasıdır. Hasta ziyaretinin zemininde kökleşmediği toplumlar karşılıklı güven duygusu yönünden eksik sayılır. Bu toplumlar genelde bireyci, bencil ve faaliyetsizdirler.
Elimize bir demet çiçek alıp hastahanede yatmakta olan dostumuz veya kardeşimize güleryüzle yapacağımız bir ziyaretin, hem tıbbî, hem manevî, hem de millî faydaları olacaktır. Bu davranışımızla hastamız yeni yeni moral değerler kazanacak ve bu değerler onun hastalığının bile hafiflemesine katkıda bulunacaktır.
Böylelikle hem sevap kazanmış, hem de dost ve kardeşlerimizin bize güvenle baktığı kişi olduğumuzu göstermiş oluruz.
Ne mutlu kara günde akdost olabilenlere...

Mesut ÖZÜNLÜ