Makale

V. AVRASYA İSLAM ŞURASI VE KIBRIS GERÇEĞİ

Merhaba

V. AVRASYA İSLAM ŞURASI VE KIBRIS GERÇEĞİ

Harun ÖZDEMİRCİ
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

Bugün yaşları 35’in üzerinde olanlar az çok hatırlayacaklardır o günleri.
Türk milleti olaraka hafızalarımızda yer eden, tarih kitaplarına; sindirmenin, zulmün, katliamın bir özeti olarak akseden, yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz, planlı, programlı bir yıldırma hareketinin yaşandığı bir zaman dilimiydi o günler. Yüreğimizin bir parçası anayurdumuzdayken bir parçası da yavru vatandaydı. Her günün sabahında yeni bir acı haberle gözlerimizi açıyor, akşamında başka bir acı haberle uyumak zorunda kalıyorduk.
Gecelerimiz zamansız bağ bozumlarına benziyordu, gündüzlerimiz ise talan edilmiş İrem bağlarına...
Sesimiz çıkmasına çıkıyordu da kimselere anlatamıyorduk derdimizi.
Kundaktaki bebeklerin, bastonlu ihtiyarların, aciz kadınların katledilişlerini görüyorlardı da yine de gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı.
Kör olmuşlardı adeta, sağır olmuşlardı.
1974 öncesiydi bu yaşadıklarımız.
Millet olarak derin bir hüzne ve acıya gömüldüğümüz günlerdi o günler.
Şimdi, şöyle bir maziye bakıp, yaşanılan bu olayları dillendirmek kolay gibi görünüyor. Fakat yine de geçmişin ızdıraplı sancıları ile günler, gözlerimizden yaş olup akıyor.
Yüreğimizin yansı kan ağlarken, yarısı nasıl gülecek ki!
Çocuklarımıza anlatacak daha iyi şeyler bulmanın çabasına düşüyoruz.
Kinden, nefretten, zulmetten uzak bir dünya vaadlerimiz havada kalmasın istiyoruz.
Barış harekatı böyle bir insanlık suçuna dur demeyi amaç edinmişti. Zalimin bileğinden tutulup, mazlumun duası alınmıştı.
Adil ve barış dolu bir dünya...
İnsan olmanın gayesi bu değil mi?
Sizlerin de bildiği gibi Türk Cumhuriyetleri, Balkan Kafkas ülkeleri Türk ve Müslüman toplulukları arasında dostluk, kardeşlik ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1995 yılından beri Avrasya İslam Şûrası düzenleniyor.
Bu genel amaca, karşılıklı ilişkilere devamlılık kazandırmak, Avrasya olarak isimlendirilen coğrafyada yaşayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza götürülecek hizmetlerde organizasyonu sağlamak, barış ve refah ortamının geliştirilmesine katkıda bulunacak ilkelerin bir an önce hayata geçirilmesine yardımcı olmak, alt başlıklarını da eklemek mümkün. Yavruvatan Kıbrıs’ta düzenlenen ve Avrasya’daki Türk devlet ve topluluklarının dini liderlerinin bir araya geldiği, kendi bölgelerine ait meselelerin konuşulduğu, tartışıldığı bu şuraya 39 katılımcı iştirak etti. İslam ve Türk dünyasından katılan bu misafirlerin ortak görüşü dikkate alındığında hedeflenen amacın gerçekleştiği görülür.
Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Avrasya İslam Şûrası’nın yavruvatan Kıbrıs’ta yapılmasının önemini anlamak için fazla bir gayret sarfetmeye lüzum olmasa gerek. Sesimizi duymayanlara gerçekleri anlatmak, katliamları görmeyenlere, toplu mezarları göstermek ve biz varız, biz ayaktayız, biz buradayız demek...
Yakın bir zamanda bu verimli çalışmanın meyvelerini toplamaya başlamak en büyük beklentimiz.
Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle herşey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.