Makale

başyazı

b a ş y a z ı

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

İnanma, insan için varoluşsal bir eğilim olup, sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. İnsanın dine olan bu ihtiyacının yerinde ve doğru bilgiyle karşılanması son derece önemlidir. Yüce dinimiz İslam, bunu sağlayabilecek ve çağdaş dünya için yeni ufuklar açabilecek yegâne dindir.
İnsanların dine olan ihtiyacının sağlam bilgiyle karşılanması, dinin doğru anlaşılmasını; dolayısıyla bireysel ve toplumsal huzuru, barışı sağlar. Sağlam bilgi cehaletle, din adına istismarla, bidat ve hurafelerle mücadele etmek demektir. İslâm geleneğinde bu mücadeleyi hep din bilginleri yürütmüştür.
Bugün bu mücadele din görevlilerimizin omzundadır. Onlar, kendilerini hizmete adamış örnek insanlardır. Yine onlar, bilgi birikimleri, çalışma gayretleri, hayat tecrübeleriyle zaten toplumun kanaat önderleridir, inançla hizmeti, heyecanla sabrı birleştiren din görevlilerimiz, aynı zamanda toplumun geleceğe taşınmasında inkâr edilemez bir misyona sahiptirler.
Başkanlığımız, bugünün imarında ve ülkemizin aydınlık dolu yarınlarının inşasında rehberlik görevi yapan din görevlilerimizin vizyonunu yükseltmek, misyonunu toplumu- muzun bütün kesimlerine tanıtmak için 1986 yılından itibaren her yıl Ekim ayının ilk haftasını "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak kutlamaktadır.
Başlangıcından bugüne kadar camiler, İslam toplumlarında ortak sağduyunun ve sahih bilgiye dayalı dindarlık bilincinin oluşumu, insanların ruhen temizlenmeleri ve hayatlarında istikamet kazanmaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bütünleşmeleri yönünde önemli fonksiyonlar icra etmiştir.
Toplumun her kesiminden insanının, hiçbir ayrım gözetmeden ortak bir şuurla, aynı heyecan ve aynı gayeyle bir araya geldikleri, kardeşlik ve birlik şuurunun zirveye çıktığı kutsal mekânlar olan camilerimizin belirtilen işlevi etkin bir şekilde ifa etmesinde, samimiyet ve özveriyle hizmet eden, her yaştaki insanımızla zamanı ve hayatı paylaşarak onlara hayırda öncülük, mutluluk ve kurtuluş yolunda rehberlik eden örnek cami görevlilerinin payı büyüktür.
Bu itibarla toplumumuzda temel İnsanî ve ahlâkî değerlerin yaşamasına, toplumu- muzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alan, hizmetlerine dünyevî bir karşılık beklemeden büyük fedakârlıklarda bulunan din kardeşlerimi; hikmet dolu sözleri ve sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan, vatanımızın her köşesinde ve yurt dışında; en zor şartlarda dahi büyük azim ve gayretle dinî hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden din görevlilerimizi kutluyorum. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği rahmet ve bereket mevsimi Ramazanın getirdiği manevî atmosferin gönüllerimizi birleştirmesini, kalplerimizi yumuşatmasını ve saflarımızı biraz daha sıklaştırmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.