Makale

Duamız Kutlu Yolun Yolcularına

Duamız
Kutlu Yolun Yolcularına

Dr. Ekrem Keleş
Din Hizmetleri Ataşesi
Mekke-i Mükerreme

Bismillahi Allahü ekber!
Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdik ederek, Sana verdiği sözü tutarak ve peygamberinin sünnetine uyarak yola çıkan bu kardeşimize, yolculuğunun her aşamasında Senin adınla ve Senin ölçülerinle hareket etmeyi nasip eyle. Bu adımından sonraki her anını bir öncekinden daha iyi eyle.

Rabbim! Gideceği yere doğruluk ve esenlik içinde girmesini sağla.
Döneceği yerden de doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
Allahım! Bu yolculukta kendisine iyilik, takva ve rızana uygun işler lütfet.
Allahım! Ona yolculuğunu kolaylaştır. Uzağını yakın eyle.
Allahım! Yolculukta yoldaşı, geride bıraktıklarının da koruyup kollayıcısı Sensin. Sen, sana emanet edilenleri asla zayi etmezsin. Allahım! Ailesini, yakınlarını, malını, mülkünü Sana emanet ediyoruz. Dünya ve ahiret hayatı açısından ona lütfettiğin nimetleri muhafaza eyle. Ey keremi bol Rabbim! Onu her türlü kötülükten koru.
Allahım! Onu yolculuğun sıkıntılarından, yolda kötü duruma düşmekten, dönüşte malını ve ailesini kötü bir durumda bulmaktan muhafaza eyle.
Rabbim! Onu, zulmetmekten de, zulme uğramaktan da muhafaza buyur.
Allahım! Yolculuğunda çekilmez belâlara, görülmez kazalara ve düşmanları sevindirecek musibetlere karşı onu Sana emanet ediyoruz. Onu, gündüz gelebilecek kötülüklerden de gece gelebilecek kötülüklerden de koru. Kötü arkadaştan, kötü yoldaştan muhafaza eyle.
Her zaman, her yerde ve her türlü durumda yardımını esirgeme. Senin lutfun olmasaydı hiçbirimiz, bize nasip ettiğin hayırlı işlere güç yetiremezdik. Allahım! Yalnız Senden yardım istiyor, yalnız Sana güveniyoruz.

Allah’ım! Baştan sona sabır gerektiren bu kutsal yolculukta ona bol sabır ver. Senin çağrına uyarak yola çıkan bu kulunun yolculuğunu ve ibadetini kolaylaştır. Beklediğinden daha fazla iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Ondan her türlü kötülüğü uzak tut. Rabbim! Gönlüne genişlik, işlerine kolaylık ver.

Allahım! Haccını kabul eyle. Günahlarını bağışla. Onu anasından doğduğu günkü gibi tertemiz eyle. Çabasını karşılıksız bırakma. Şüphesiz ki Sen her şeyi işiten ve bilensin.

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbini dininde sabit kıl.
Allahım! Bu kutsal yolculuktan kusursuz bir iman, tam bir teslimiyet ve bağlılık, haşyet dolu bir kalp, zikreden bir lisan ve asla bozmayacağı bir tövbe ile dönmesini nasip eyle.

Rabbimiz! Onu, Sana teslim olanlardan eyle. Neslinden de Sana teslim olmuş bir topluluk lütfet. Ona hacla ilgili vazifelerini göster, tövbesini kabul et. Sen tövbeleri çok kabul edersin ve çok merhametlisin.

Allahım! Geçmişte işlediği tüm günahlarını bağışla. Ömrünün geriye kalan kısmında da onu günah işlemekten muhafaza buyur. Ona, razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

Allahım! Kalbini iyi Müslümanlara karşı ısındır. İçinde Müslümanlara karşı bir kin bırakma. Kalbini nifaktan, amelini riyadan, dilini yalandan, gözünü hıyanetten temizle.

Allahım! Ona Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Sana yakın kılacak her işi sevmeyi nasip et.

Allahım! Bu kardeşimize imanı sevdir ve onu güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Onu doğru yolda olanlardan eyle. Helâl ile yetinerek haramdan sakınma, Sana itaatle yetinerek günahlardan uzak kalma bilinci nasip eyle. Onu başkalarına muhtaç etme.

Allahım! Sen, ‘Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim’ buyurdun. Sen asla vaadinden dönmezsin. Bu kardeşimizi Müslüman yarattığın gibi, Müslüman kalmasını, Müslüman’ca yaşamasını ve Müslüman olarak ölmesini nasip eyle. Onu, güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan eyle.

Allahım! Senin beytini ziyarete gelen bu kardeşimizi, o Sana sığınma makamından boş çevirme. Bir insan olarak geçmişte işlediği günahlarını bağışlayıver. Gelecekte ise günah işlemekten muhafaza eyle. O, senin kulun. Huzuruna geliyor. Geldiği yer cehennem ateşinden Sana sığınma makamıdır. Onu bağışla. Çünkü Sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

Allahım! Haccını kabul ve mebrur eyle. Kutsal topraklarda ona istediğinden daha da fazla hayırlar ihsan eyle. Ümidini boşa çıkarma. Çabasını karşılıksız bırakma. Şüphesiz ki Sen, her şeye gücü yetensin.

İhram ile bütün manevî kirlerden ve gönlüne yük teşkil eden dertlerden kurtulmayı nasip eyle. Ona, Arafat’ta marifet, Meş’ari Haram’da İslâmî şuur, Mina’da umduğu kurtuluşu nasip eyle. İçeceği zemzem ile tüm maddî ve manevî dertlerini gider, her türlü hastalığa karşı şifa ver, faydalı ilim ve bol rızık ihsan eyle.

Allahım! Veli kullarına lütfettiğin şeyleri ona da ihsan et ve onu salih kullarından eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden muhafaza eyle.
Hac görevini kusursuz olarak yapmayı, memleketine hacı olarak dönmeyi ve hacı olarak kalmayı nasip eyle. Bu kutsal yolculuktan, Senin değerlerini hiçbir şeyle değişmeyecek bir bilinçle dönmeyi nasip eyle.

Allahım! Bedenine sağlık lütfet, dinî hayatını muhafaza buyur. Dönüşünü güzel eyle. Sağ olduğu sürece Sana tam anlamıyla bağlanmayı nasip et. Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer’in teslimiyeti gibi bir teslimiyet nasip eyle. Dünya ve ahiret iyiliğini birlikte lütfet. Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter.

Allahım! Senin verdiğine engel olabilecek, engel olduğunu da verebilecek hiçbir güç yoktur.

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve Senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz Sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun.

Allahım! Rahmetini umuyoruz. Bizleri bir göz açıp kapayacak kadar bile nefsimize bırakma. Durumumuzu her yönüyle ıslah eyle. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Bu kardeşimizi kutsal yolculuğa uğurlamak üzerje burada bulunan ve burada bulunmak istediği halde bulunamayan kardeşlerimize de aynen böyle kutsal yolculuğa çıkmayı ve hac yapmayı nasip eyle. Seni ziyarete gelen bu kardeşimizin sevabından hiçbir şey eksiltmeden bir mislini de onlara ver. Senin hazinen sonsuzdur. Aile efradını, yakınlarını, arkadaşlarını ve dostlarını da bu yolculuğun sevabından nasiplendir.

Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem ateşinden koru. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz! Bizi Sana teslim olanlardan eyle. İyilerle birlikte cennete koy. Neslimizden de Sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi! Kuşkusuz, Sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Sen, her türlü noksandan uzaksın.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz Sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkârcılara karşı bize yardım et.

Allahım! Bu kardeşimize rahmet kapılarını aç. Veli kullarına ve Sana tam anlamıyla bağlananlara lütfettiklerini ona da lütfet. Onu bağışla ve ona merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi! Oraya gelip geçen güzel insanların yolundan ayırma. Onların sahip olduğu İslâmî şuurdan bu kardeşimize de nasip eyle.

Gittiği ve ziyaret edeceği kutsal yerlerde bugüne kadar Senden ne kadar güzel şey istenmişse, onun hepsini bu kuluna da lütfet. Senin hazinen sınırsızdır. Verdiklerin, Senin hazinenden hiçbir şey eksiltmez.

Allahım! Bu kardeşimizi Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in sünneti üzere yaşat, onun dini üzere hayatını tamamlamayı nasip eyle.
Allahım! Bu kuluna öyle bir rahmet et ki, iki cihanda da mutlu olsun. Öyle içten bir tövbe nasip et ki, onu bir daha ebediyen bozmasın ve öyle bir istikamet ver ki, ebediyen bu doğrultudan sapmasın.

Hac vazifesini eksiksiz olarak yaptıktan sonra ona, memleketine sağ salim ve haccın feyiz ve bereketini elde etmiş olarak, güvenlik içinde dönmeyi nasip eyle.
En sonunda hepimizin yolu Sana varacak.