Makale

ÜÇ KARDEŞİN SERVETİ

ÜÇ KARDEŞİN SERVETİ

Ahmed Hamdi Akseki


Çocuklarım! Bu dünyada herkes ektiğini biçer; burası çalışma yeridir. Yaşamak için çalışmak lâzımdır. İlim, çalışmakla olur. Sağlık için, vatanın yükselmesi için çalışmak lâzım. Yoluyla çalışmadan bir şey elde edilemez. En büyük işler çalışma sayesinde meydana gelmiştir. Büyük adamlar çalışmakla büyümüşler ve adlarını tarihe geçirmişlerdir.
En büyük servet çalışmaktır. Çalışanlar er geç mükâfatını görür; tembeller de cezalarını bulurlar. Allah bize çalışın diyor, dinimiz çalışmayı emrediyor.
Vaktiyle bir ihtiyarın üç çocuğu varmış. Ömrünün sonlarına eren bu ihtiyar, çocuklarını başına toplayarak şöyle öğüt vermiş: "Oğullarım! Görüyorsunuz ki; ben ölüme hazırlanıyorum. Son olarak size bir sözüm var: Ben sağlığımda artırabildiğim paraları bir küpün içine doldurup bahçenin köşesine gömmüştüm. Fakat onu ne tarafa gömdüğümü şimdi hatırlamıyorum. Ben öldükten sonra siz o parayı arayıp bulunuz."
Üç kardeş, babalarını toprağa gömdükten sonra, toprağın içindeki altın küpünü bulmak maksadıyla o geniş bahçeyi karış karış kazdılar; adamakıllı bir kirizme yaptılar; toprağı âdeta elekten geçirir gibi aktardılar. Fakat altın küpünü bir türlü bulamadılar ve ümitlerini kestiler. İçlerinden biri dedi ki: Bu toprağa bu kadar emek vermişken her tarafına bir ekin ekelim. Hiç olmazsa ondan fayda görürüz.
Bu sözü de iyi gördüler ve güzel bir tohum bulup bahçenin her tarafına ektiler. Allah öyle bir buğday verdi ki, anbarlar dolup taştı. Ellerine pek çok para geçti. Anladılar ki; babalarının söylediği altın dolu küp, toprağı kazmak yoluyla çalışıp iş yapmakta imiş. Böylece çalışmanın tadını alan bu üç kardeş, bundan sonra durmadan çalıştılar ve bu sayede çok zengin oldular.
İşte çocuklarım! Her şey böyledir. İlim, servet, büyük adam olmak hep çalışmakla elde edilir. Çalışan kazanır, büyür, yükselir, herkesin yanında itibârı artar, muradına erer. Çalışmayan dâima sakat ve muhtaç kalır, başkalarına kul köle olur.