Makale

başyazı

başyazı

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

İnsanlığa rahmet ve ebedî mutluluk kaynağı olarak gönderilen, özünde yaratanı tanıma ve yaratılanı sevme olan yüce dinimiz İslam, insanlığa Allah tarafından uzatılmış bir rahmet ve sevgi eli, bir gönül medeniyetidir.
Yüce dinimizin insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajının hedefinde insanlığın huzur ve mutluluğu vardır. Yeryüzündeki bütün canlılara merhametle yaklaşmayı öngören, Yaratandan ötürü yaratılanı hoş görme anlayışını yerleştiren İslâm, sevgiyi ve dayanışmayı, adalet ve merhameti emrederken, haksızlığı, haddi aşmayı ve her türlü kötülüğü yasaklamıştır.
Hiç şüphesiz bireysel ve toplumsal yansımaları ile şiddet çağımızın temel sorun alanlarından biridir. Bugün, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, töre ya da namus cinayetlerinden, maddî-manevî hiçbir değer tanımayan ve insanlığı tahayyül edilemez felâketlere sürükleyen küresel boyutlu terör ve savaşa kadar ortak huzur ve barışımızı tehdit eden bir dizi sorunla karşı karşıyayız.
Mensubu olduğumuz yüce dinimiz İslâm, sadece kadına, erkeğe, çocuğa, gence yönelik şiddete değil, her alanda şiddete karşıdır. Bu dinin mensupları olarak, hak, adalet, güven, dayanışma ve barış yolunda almamız gereken bir hayli mesafe, yapmamız gereken birçok vazife olduğu muhakkaktır. Bunun içindir ki, insan hakları alanında çevremizde olup biten olumsuzluklar ve ihlâller karşısında duyarsız kalmamak, bunların giderilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba göstermek, bu konuda yüce dinimizin evrensel mesajından ve temel öğretisinden yararlanmak hem dinî, hem de İnsanî bir görevdir.
Son zamanlarda şiddet, tartışmasız bir biçimde toplumsal sorunların ilk sıralarına doğru yerleşmiş, bir kadın ve gençlik sorunu olarak belirginleşmiştir. Kamuoyunda haklı bir telâş ve kaygı uyandıran bu soruna yönelik olarak birçok kurum ve kuruluş, toplumsal etkenleri ve çevresel belirleyicileri tespit etmek ve bu doğrultuda kendi alanında çözüm üretmek için işbirliği yapmaktadır. Şiddetin nedeni ve belirleyicilerinin çok olması, çok yönlü bir bakış açısı ile ve işbirliği içinde soruna yaklaşabilmeyi zorunlu kılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de bu tür sorunlarla ilgili çalışmalar yürüten çeşitli birim ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak dinin yanlışı onaylayıcı bir referans olmasını önleyip doğruya destek veren bir aydınlık olmasını, birlikte ve barış içinde yaşadığımız, birbirimize insan olarak saygı ve sevgi duyduğumuz bir dünyayı inşada yüce dinimizin kalıcı öğretisini yapı taşı kılmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca şiddetle mücadeleye, bilim çevrelerinden, sivil toplum örgütlerinden ba- sın-yayın kuruluşlarına kadar herkesin katkı sağlamasının, özellikle yazılı ve görsel yayınların namus, töre ve yerel kültürler adına şiddeti onaylayıcı motiflerden arındırılmasının bu hedefin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacağına inanmaktayız.