Makale

CAMİ -DİN GÖREVLİSİ DİN GÖREVLİSİ CEMAAT İLİŞKİSİ

CAMİ -DİN GÖREVLİSİ
DİN GÖREVLİSİ
CEMAAT İLİŞKİSİ

İlyas Gümüş
Ahmetli Müftüsü

Cami ve din görevlisi ilişkisi, etle tırnak gibidir. Her camide devlet tarafından atanan imam-hatip vardır. Bu görevliler; her türlü dünya görüşüne sahip insanlara rehberlik yapan, onlara imam olup namaz kıldıran, onların dertleriyle dertlenen, üzüntülü anında kederine; sevinçli ve neşeli anında; neşesine ve sevincine ortak olan, herkesi, sevgi ve şefkatle kucaklayan, önder insanlardır.
Din görevlisi, daima cemaatının yanındadır. Çocuğu dünyaya geldiğinde, kulağına ezan okuyup adını veren, nişan, düğün, mevlit gibi dinî merasimlerin icrasında cemaatinin hizmetinde bulunan, cenazesi olduğunda teçhiz, tekfin ve defin işleriyle ilgilenen, her zaman, her yerde halkının ve cemaatinin yardımına koşan vefakâr insanlardır.
Din görevlisi; kılığı ve kıyafetiyle, aile yaşantısıyla topluma yön veren ve örnek olan model insandır.
Din görevlisi; dünya görüşü, siyasî düşüncesi, mezhebi ne olursa olsun bütün insanlara eşit muamele eden, tarafsız davranan insandır.
Din görevlisi ve din hizmeti, siyaset üstü bir kurum olup, herkesin inancına saygılı olan insandır.
Din görevlisi; gece-gündüz, yağmur-çamur demeden, tatil nedir bilmeden, yazı-güzü hatırlamadan, inanan-inanmayan ayrımı yapmadan, insanlara hizmet eden model insandır. Bunun için yaptıkları şey, günde sadece beş vakit camide namaz kıldırmaktan ibaret değildir. Onlar, sosyal hayatın her safhasında insanlarla iç içe olan, sosyal problemlere çözüm bulmaya çalışan, topluma yön veren, sağlıklı düşünen, ilme ve bilime önem veren, İlmî verilere itibar eden, akıllı, akl-ı selim insanlardır.
Günümüz toplumu; dine, din görevlisine güvenmeli, dinî içerikli sorular ve problemler için de mutlaka en yakın din görevlisine danışmalı, doğru bilgiyi ve fetvayı din adamından almalıdır. Çünkü din konusu hassas olup, dinî içerikli soruların cevaplarını da mutlaka din adamlarından almalıdırlar. Halk, din adamına güvenecek, din görevlisi de, dinî kimliğiyle, yaşantısıyla halkın güven ve itibarını sarsacak tutum ve davranışlardan, kendini ve ailesini koruyacaktır. Böylece karşılıklı güven ve itimat tesis edilmiş olacak, bundan da toplumumuz kazançlı çıkacaktır.