Makale

Bizden...

Bizden...

Merhaba sevgili okurlar!
Bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında, uluslar arası katılımla İkincisini yapılan Dinî Yayınlar Kongresi’nde; televizyon, radyo ve bilgisayarlar için hazırlanan dinî programlar, dinî film, drama ve diziler, ekrandan ve beyaz perdeden yansıyan Müslüman imajı gibi konuları ele aldık. Kongrede; ilâhiyat, iletişim, felsefe, edebiyat gibi farklı alanlarda konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluş ile özel kanallardan temsilciler, sinemacı, gazeteci, yazarlar ve diğer ilgililer tarafından sesli ve görüntülü dinî yayınlar, muhteva, amaç, sunuş biçimi ve estetik gibi yönlerden masaya yatırıldı.
Türkiye dahil on ülkeden katılımcıların bir araya gelerek, sesli ve görüntülü dinî yayıncılık ile ilgili, ülkemiz ve dünya gündeminin ön sıralarında yer alan konuların da ele alındığı bu kongrenin, mevcut bilgi birikimimize önemli katkılar sağlayacağını ve yeni ufuklar açacağını umuyoruz. Ayrıca kongrenin, ilâhiyat, iletişim ve medya gibi farklı alanlar ile bu alanlardaki uzmanların, sesli ve görüntülü dinî yayıncılık konusunda, neyi ne kadar yapması ve nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği hususunun daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacağını ümit etmekteyiz. Bu arada, yabancı katılımcılardan bir kısmının kongremizi ve kongrede ele alınan konuları kendi ülkelerinde uygun plâtformlarda gündeme taşıdıklarını öğrenmek, sahip olduğumuz ümidi güçlendirmektedir.
Bu arada, kongrede sunulan tebliğ ve müzakereleri yakın zamanda bir kitap hâline getirerek, siz değerli okurlarımızın istifadesine sunma gayreti içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim.
Gerek müzakere sürecinde, gerekse üyelik durumunda, Avrupa Birliği’nde din ve dinin yeri konusu büyük önem arz etmektedir. Kültürel ve millî kimliğimizin önemli bir parçası olan dinin, çok kültürlü, çok uluslu ve çok dinli bir toplulukta, yerinin ve işlevinin ne olacağı sorusu şimdiden zihinleri fazlasıyla meşgul etmektedir. Bu hususu göz önünde bulundurarak, ülke gündemiyle paralel olarak bu ay, "Avrupa Birliği ve Din" konusunu Dergimizin gündemine taşıdık. Konunun uzmanlarınca hazırlanan birbirinden güzel yazıları beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Yılın bu son ayında, yayın ailesi adına, barış dolu bir dünyada her şeyin gönlünüzce olmasını niyaz ediyorum...

Ahmet Onay