Makale

Bizden...

Bizden...

Merhaba değerli okurlar!
Yüce Mevlâ’nın huzurunda en kalbî duyguların ifade edildiği, manevî yakınlaşmanın hissedilip yaşandığı hallerden birisi dua anıdır. Dua, maddî âlemden sıyrılıp, işlerin Allah’a havale edildiği, "Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir" (Yasin, 82) İlâhî düsturuna yönelme hâlidir. Dua anı, kulların O’na yöneldiği, günah ve hatalarından dolayı af ve mağfiret dilediği, böylece kulluk bilincini yenileyip tazelediği manevî makamlara ulaşma keyfiyetidir.
İnsanın içini kemiren, zamanla sıkıntı ve stres bozukluklarına yol açarak, hayatın çekilmez bir hâle dönüşmesine neden olan nice rahatsızlıklar ile başa çıkmada, duanın ne denli faydalı bir ilâç olduğu artık bilinen bir gerçektir. Her türlü dünya konforuna sahip olduğu halde manevî huzurdan yoksun nice bedbahtlar vardır ki, dua ile gönüllerini incelterek manevî huzuruna ulaşamayan bu bîçareler vicdanlarıyla başbaşa kalmaktan korkarlar. Halbuki Yüce Mevlâ şöyle buyurmaktadır: "Kullarım, Beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten Ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, Bana iman etsinler." (Bakara, 186)
Sevgili okurlar,
Ekim ayı içerisinde, kalbi duaların beden diliyle bir kez daha teyit edildiği, Ramazan ayına ulaşacağız. Bu coşkumuz, Cumhuriyetimizin ilânının 81. yıldönümü ile zirveye ulaşacaktır. Bunun değeri ve kıymeti, sadece tarihe değil, yakın çevremize ve dünyanın çeşitli bölgelerine bakıldığında, daha da iyi anlaşılacaktır. Bu vesileyle hususî dua ve niyazlarımız, bu manevî atmosferi gönül huzuru içerisinde idrak etmemizin zeminini hazırlayanlar ve ülkemizdeki huzur ortamının devamı için gayret sarf edenler içindir.
Din hizmetleri gönüllüsü olmanın yayında, doğumundan ölümüne kadar toplumda sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan, başta cami görevlilerimiz olmak üzere, her kademede din hizmeti sunan güzide personelimizin ve necip milletimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı, yayın ailesi adına, cân-ı gönülden tebrik ederim.
En kalbî duygularımla...
Ahmet Onay