Makale

Kagem Kalem Kitap Kahve

İbrahim Arpacı

Kagem Kalem Kitap Kahve

KAGEM: Açılımı, Kadın Aile ve Gençlik Eğitim Merkezi olsa da, bu kuruluşun kısa bir sürede sosyal, kültürel, dinî eğitim ve öğretim alanında yaptıkları faaliyetleri ile İslami entelektüel bir zemini yakaladığını söyleyebiliriz. Aslında bu kuruluşu tanımlayacak olursak KAGEM, “İslam dininin en doğru şekilde anlaşılması ve günümüz dinamikleriyle buluşturulması için gayret sarf eden ve çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiyi, yazılı, görsel ve dijital yayınlar aracılığı ile ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşan bir merkezdir.” diyebiliriz.
KAGEM, kadın ve din, aile yapıları, gelenek ve modernite, çağdaş dini akımlar, tarih, medeniyet ve sanat gibi konularda bilgi ve söylem üretmek üzere; üniversiteler ve akademik kuruluşlarla iş birliği yaparak sempozyumlar, çalıştaylar, atölye çalışmaları ve çeşitli ilmî toplantılar düzenleyerek, üretilen bilgiyi sivil bir anlayışla ulusal ve uluslararası çapta kamuoyunun istifadesine sunan bir kuruluş özelliği de taşımaktadır. Kuruluşundan bugüne tarihî sürecine baktığımızda 2011 yılından bu yana sorumluluk alanlarını büyüterek geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamış olan KAGEM’in belirttiğimiz gibi sadece kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunan bir kurumken, şimdi kısa bir sürede, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz.
Mütevelli Heyet Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptığı, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten KAGEM’in, çalışmalarına nitelik açısından baktığımızda misyon ve vizyon olarak, ilahiyatı edebiyat ile, edebiyatı ise felsefe ile daha fazla ilişkilendirip, özellikle gençler için hem bir düşünce mektebi, hem kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmayı hedeflediklerini, tüm bu faaliyet alanlarından anlayabiliyoruz. Bunu ise davet edip, söyleşide bulundukları değerli yazar ve akademisyenler kanalı ile yaptıklarını söyleyebiliriz.
Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, KAGEM Müdürü Hicret Toprak’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen, KALEM Kitap-Kahve, bu hizmetlerin bir başka ayağını oluşturuyor… Bizim üzerinde durmak istediğimiz de yakın zamanda açılışı gerçekleşen ve o günden bugüne az bir sürede yapılan faaliyetler ile adından söz ettiren KALEM Kitap-Kahve’yi tanımak ve hizmetlerindeki gaye ve hedeflerini ortaya koymak olacaktır.
Öncelikle KALEM Kitap-Kahve ismi ile ilgili olarak, bu ismin bir hakikate işaret (raci) edilerek verildiğini anlamak zor değil… Gayesi ilim ve fikrin neşvünema bulması ve bu ortamda yayılmasını sağlamak olan KALEM Kitap-Kahve, ilk yaratılan kaleme ve kalemin mürekkep akıtacağı bir sahifeye, yazılacak ilme, kitaba işaret ettiğini düşünmek yanlış olmayacak. Mana alanı ile müsemma bu kafe, geniş, ferah ve nezih ortamıyla, gelenlere kendi evindeymiş hissi veriyor. Öyle ki, içindeki dekorun, onu süsleyen levhaların, raflardaki kitapların, öteden beri hep burada duruyor oldukları hayaline kapılıyorsunuz. Belki de insana bu hissi uyandıran şey, birbiri sırtına yaslanan kitapların oluşturdukları ahenktir. Zaten Kafe’ye girdikten bir süre sonra kendinizi herhangi bir kitabın sayfalarını karıştırırken bulmanız mümkün.
Tüm bu güzelliklerin, bir hafta sonu veya hafta içi sevdiklerinizi alıp, sıcak bir çay eşliğinde orada bir söyleşiye katılmanızı ve bir süre kitaplar arasında vakit geçirmenizi sağlamanız açısından gönlünüze iyi geleceği kanaatindeyiz.
Kitap satışının yanında kafe bölümü olan bu merkeze, İslami entelektüel çevreye ve bu çevrenin beslendiği insan kitlesine de talip diyebiliriz… Kapıları herkese açık olduğu gibi, gönüllerinin de tüm ziyaretçilere açık olduğunu anladığımız KALEM Kitap-Kahve, her hafta perşembe ve cumartesi günü düzenledikleri söyleşi ve zaman zaman konferanslarla, katılımcıların bu kanalla, ilmî kültürel bir birikim edinmelerine de vesile olmuş oluyor.
Her hafta ülkenin tanınmış, birbirinden kıymetli edebiyatçı, akademisyen, fikir insanını konuk eden KALEM Kitap-Kahve, ihtimal ki, kendileriyle hayatımız boyunca yollarımızın kesişmeyeceği, beğendiğimiz, kendimize örnek aldığımız yazar ve akademisyenleri davet ederek, mesafeler arası uzaklığı, kalbi yakınlığa çevirmiş oluyor.
KALEM Kitap-Kahve’nin şöyle bir boşluğu da doldurduğunu söyleyebiliriz: Sokağa çıktığında bazı dini hassasiyetlerinden dolayı gideceği yeri çok sınırlı olan insanlar için burası, yeni bir adres, yeni bir kapı komşusu denilebilir… Aynı zamanda okuldan çıkan üniversiteli gençlerin kahvelerini içip, gerektiğinde derslerini çalışabilecekleri, KALEM Kitap-Kahve, yeterli teveccühü yavaş yavaş görmeye başlamış olacak ki, misafirleri hiç eksik olmuyor.
KAGEM 2012-2013 faaliyet dönemine Prof. Dr. Sadettin Ökten’in verdiği “Medeniyet Üzerine Düşünceler” konferansıyla başlamış; yıl içinde Prof. Dr. M. Sait Hatipoğlu “Hz. Peygamber Döneminde Eğitim ve Kadın”; Prof. Dr. Mahfuz Söylemez ise “Hz. Peygamber’in Bir Günü” konulu konferans vermişler. Ayrıca “Türkiye’de ve Dünyada Yoksulluk Karşısında Biz” ve “Koruyucu Aile” panelleri gerçekleştirilmiş. Yıl içinde ayrıca 4 farklı tarihte “İz Bırakan Kadınlar” başlığı altında İslam tarihinde etkin rol oynayan Müslüman kadınlar üzerine bir konferans serisini tamamlamışlar.
Bu yıl ise Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konferansıyla açılışı gerçekleştiren KAGEM bunun dışında gerek KALEM Kitap Kahve’de gerekse KAGEM bünyesinde şimdiye kadar Prof. Dr. Ali Erbaş ile “Yahudilik Tarihi”, İsmail Kılıçaslan ile “Yazmak ve Söylemek Sakinleştirir mi, Gül Yetiştiren Adam” kitabıyla özdeşleşen Rasim Özdenören, Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu, Şaban Abak, Ebubekir Kurban, Doç. Dr. Vehbi Başer, Dr. Necdet Subaşı, Hatice Görmez ile “Örnek Şahsiyet Hz. Hacer”, Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile “Kur’an’a Yönelik Söylemlerin Değeri”, Prof. Dr. Saim Yeprem ile “İnanç Problemleri”, Prof. Dr. Bedri Gencer ile “Modern Dünyada Anlam Arayışı”, Hilmi Yavuz ile “Medeniyet ve Kültür Meselemiz”, Doç. Dr. Oktay Taftalı ile “Gündelik Yaşam Kültürü”, Kamile Akdede ile “Felsefi Açıdan Ebru Sanatı”, başlıklarıyla konuk olan çok değerli yazar ve akademisyenlere önümüzdeki zamanlarda yenileri de ekleneceğe benziyor.
Şunu da belirtmek gerekir ki, KAGEM, tüm bu çalıştay, sempozyum, konferansların dışında ilim, kültür ve sanatın bir medeniyet tasavvuru için ayrılmaz bileşenler olduğu inancıyla geleneksel sanatların yaşatılmasına yönelik olarak da atölye çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Bu doğrultuda zaman zaman hüsnühat, tezhip, minyatür, ciltçilik, gitar, fotoğraf atölyeleri, ebru sergileri ve eleştirel film okumaları açmakta ya da bu sanatı icra eden sanatçıların eserlerini KALEM Kitap-Kahve bünyesinde ziyaretçilerin beğenisine sunmaktadır.